Υπηρεσίες

Image

Η Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που, εξ ορισμού, χρησιμοποιεί φυσικά μέσα για την αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών, αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, παιδιατρικών, χειρουργικών κ.α . δυσλειτουργιών, οι οποίες δυσχεραίνουν την ικανότητα και αποδοτικότητα του ανθρώπου στην καθημερινή του δράση. Η επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση φυσικών μέσων όσο και με την εφαρμογή των γνώσεων του φυσικοθεραπευτή με τα χέρια του.

Στόχος του επαγγελματία φυσικοθεραπευτή είναι να απαλύνει τον ασθενή από τον πόνο, να επανακτήσει τη λειτουργικότητα και δυναμική του, να ενταχθεί αν όχι πλήρως, στο μέγιστο δυνατό στην καθημερινότητα του και φυσικά να αποκτήσει ξανά πιθανώς την «παραμελημένη» αισιοδοξία του.

Η επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση φυσικών μέσων όσο και με την εφαρμογή των γνώσεων του φυσικοθεραπευτή με τα χέρια του.

Οι υπηρεσίες που με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό παρέχονται είναι

Μάλαξη

Μάλαξη

Η μάλαξη είναι πραγματικά ευεργετική, διότι εκτός από τη λύση του μυϊκού σπασμού που προσφέρει στον ασθενή, θέτει τον οργανισμό σε μια αλληλουχία ορμονικών αλλαγών, η οποία προσφέρει μακροχρόνια απαλλαγή από τον πόνο, ψυχική ανακούφιση και ευεξία.

Ορθοπεδικά

Ορθοπεδικά

Τα ορθοπεδικά προβλήματα έχουν δυστυχώς έντονο οξύ πόνο, όμως η αποκατάσταση τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πλήρης. Η προσέγγιση σε τέτοια περιστατικά είναι η κινησιοθεραπεία, ασκήσεις, χρήση μέσων όπως η κατάλληλη επιλογή ρευμάτων και ότι άλλο απαιτηθεί κατόπιν αξιολόγησης του ασθενούς.

Νευρολογικά

Νευρολογικά

Κύριοι στόχοι στην αποκατάσταση του νευρολογικού ασθενή είναι η ανάκτηση της κινητικότητας σε όλο το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, η εκπαίδευση της ισορροπίας, η επανεκπαίδευση της βάδισης και η αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που θα εκδηλώσει ο ασθενής ανάλογα με την περίπτωση του.

Καρδιαγγειακά

Καρδιαγγειακά

Στόχος και σε αυτούς τους ασθενείς είναι η γρήγορη και ασφαλής επανένταξη τους στην καθημερινή δράση με κινητοποίηση, ενσωμάτωση ασκήσεων προοδευτικής δυσκολίας και ενδυνάμωσης και επαναξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης τους και επαναπροσδιορισμό της κινητικότητάς τους.

Αναπνευστικά

Αναπνευστικά

Στους ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα εφαρμόζονται μια σειρά τεχνικών αναπνευστικής φυσικοθεραπείας που σε συνδυασμό με κινητοποίηση και απλά μέσα, στοχεύουν στην αποτροπή επιπλοκών του αναπνευστικού συστήματος.

Παθολογικά

Παθολογικά

Στους ασθενείς με παθολογικές αιτίες (π.χ. σε χειρουργεία κοιλιάς) γίνεται εκτενής αξιολόγηση τους και αναλόγως εφαρμόζεται το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Ενδεικτικά ένα τέτοιο πρόγραμμα περιλαμβάνει αναπνευστική φυσικοθεραπεία και κινητοποίηση προοδευτικής δυσκολίας.

Ογκολογικά

Ογκολογικά

Υπάρχει μια γενικότερη πεποίθηση ότι σε αυτή την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα ασθενών, η φυσικοθεραπεία λίγα έχει να προσφέρει. Η αντίληψη αυτή, όμως καταρρίπτεται όταν ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής αξιολογεί τον άνθρωπο και συμμετέχει στο να έχει μια ποιοτική καθημερινότητα.

Επίλογος

Κρίνεται απαραίτητο ο κάθε ασθενής να μην αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη περιστατικό (π.χ. αποκατάσταση ενός εγκεφαλικού ή μιας αρθροπλαστικής ισχίου κ.ο.κ), αλλά ως μοναδικός ασθενής που υποφέρει από κάποια σωματική πάθηση. Η όποια δυσλειτουργία αντανακλά σε όλη την ψυχοσύνθεση του και αναλόγως πρέπει να επιλεχθεί και εφαρμοστεί το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι πάγιο και αμετάκλητο, αλλά αναπροσαρμόζεται και επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι ανάλογα με την εξέλιξη της πάθησης και την ψυχοσύνθεση του ασθενή.

Είναι λειτουργική, αποτελεσματική και αναγκαία η συνεργασία ολόκληρης της «ομάδας» για γρηγορότερη και ομαλότερη αποκατάσταση του ασθενή. Η «ομάδα» περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται με τον ασθενή. Η καλή συνεργασία και συχνή επικοινωνία του γιατρού, του φυσικοθεραπευτή, του ψυχολόγου, του φροντιστή, των ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος και όποιο άτομο με άλλη ειδικότητα σχετίζεται με τον ασθενή, δε μπορεί παρά να φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα για την αποκατάσταση του. Μην ξεχνάμε ο κάθε ασθενής είναι μοναδική ανθρώπινη οντότητα με ιδιαίτερα και ξεχωριστά χαρακτηριστικά και οφείλει να επιδέχεται διαφορετική αντιμετώπιση.

Επικοινωνία

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο παρακάτω τηλέφωνο & email

Κιν.:   69742.15671
Email.:   contact@edema.gr