Φλεβική Ανεπάρκεια. Οίδημα και έλκη

Η 3η διαδικτυακή Ημερίδα της ΑΠΛΕΣΟ πραγματοποιείται την Κυριακή23/5/2021 με Θέμα:"Φλεβική Ανεπάρκεια. Οίδημα και έλκη"

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούναται https://psf.org.gr/e-meetings-forms.php