Ημερίδα ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ

Με αφορμή το Μάρτιο, ως μήνας αφύπνισης για το Λεμφοίδημα η ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ διοργανώνει μία ακόμη ενημερωτική ημερίδα για το Λεμφοίδημα και τη διαχέιρηση του.

Νέα εικόνα2Νέα εικόνα 3